Privatumo politika

 1. SĄVOKOS:
  1. Svetainė – internetinis kelionių portalas litaura.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.litaura.lt;
  2. Litaura.lt – UAB „Litaura, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 132436626, registruotos buveinės adresas – Benediktinų g. 22, Kaunas, biuro adresas – Žalgirio g. 88, LT – 09303, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – vilnius@litaura.lt, telefono numeris + 370 686 72224.
  3. Vartotojas – bet kuris asmuo, Svetainėje pateikiantis el.užklausą kelionės užsakymui (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
  4. Naudotojas – bet kuris Svetainės lankytojas (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
  5. Paslaugos – LITAURA.LT Svetainėje siūlomos su kelionėmis susijusios paslaugos, tokios kaip turistinių paslaugų paketų pardavimas, autobusų ir aviabilietų rezervavimas ir pardavimas, viešbučių rezervavimas ir tarpininkavimas, tarpininkavimas parduodant draudimo ir autonuomos paslaugas ir kitos su kelionėmis susijusios paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
  6. Paskyra – Litaura.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
  7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Litaura.lt bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;
  8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
  9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
  10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
  11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
  12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
  13. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
  14. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.
  2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
  3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie užpildo el.užklausą kelionės užsakymui Svetainėje, arba užsisako atitinkamas Paslaugas (naujienlaiškių prenumeratą). Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.
  4. Litaura.lt yra įregistruoti Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre: Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai litaura.lt gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako ir/ar įgyja per Svetainę Paslaugas. Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia LITAURA.LT Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias LITAURA.LT neatsako. Taip pat LITAURA.LT norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad LITAURA.LT nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.
  5. Asmenys, norintys Svetainėje užklausti dėl kelionės užsakymo, privalo pateikti savo telefono numerį, elektroninį paštą, vardą, pavardę, gimimo metus bei asmens kodą.
 3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
  1. Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.
  2. Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai.
   1. Pirmoji Slapukų rūšis – LITAURA.LT, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.
    Ar sutinkate, kad į jūsų kompiuterį būtų įrašyti Slapukai, skirti Svetainės lankytojų skaičiui apskaičiuoti, Jūsų interesus atitinkančiam Svetainės turiniui sukurti ir Jūsų lankomumo istorijai išsaugoti? Jeigu sutinkate, prašau savo sutikimą išreikšti varnele. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: vilnius@liaura.lt. Detali informacija apie Slapukus, kurie renka statistinę informaciją:

    Slapukas Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
    Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis _utma
    _utmb
    _utmc
    _utmz
    Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį 2 metai
    30 minučių
    Iki uždarymo
    1 metai
    Apskaitai naudojami IP adresai ir unikalūs ID numeriai. Apskaitos rezultatas statistinis. Skaitliuko apskaita vykdoma per „Google analytics“ Išsamesnė informacija iš Google
    Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija bendradarbiauja su programinės įrangos kūrėjais siekdama užtikrinti, kad šių slapukų naudojimas atitiktų teisės aktų reikalavimus.
    Interneto svetainės lankytojų apskaitos skaitiklis fbm_12074518461

    9283fbsrc

    _120745184619283

    Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Įeinant į puslapį Skaitliuko apskaita vykdoma per facebook
   2. Antroji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai, nurodyti šioje lentelėje:
    Slapukas Pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
    Interneto svetainės naujienų prenumetatos lango paslėpimo slapukas nl_hidden Šis slapukas naudojamas naujienlaiškio prenumeratos lango paslėpimui Įeinant į puslapį 6 mėn. Lango paslėpimui
    Interneto svetainės forumo paslėpimo lango slapukas hide_sliderbar Šis slapukas naudojamas forumo langui paslėpti Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo Lango paslėpimui
    Slapukas būtinas member_id Šis slapukas naudojamas Vartotojo identifikacijai Prisijungimus svetainėje Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris
    Slapukas būtinas pass_hash Šis slapukas naudojamas slaptažodžio paslėpimui Prisijungimus svetainėje Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris
    Interneto svetainės facebook lango paslėpimo slapukas fb_hidden Šis slapukas naudojamas facebook lango paslėpimui Įeinant į puslapį
    Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti PHPSESSID Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris Informacijas ir PHP.NET: Sessions –Manual
    Slapukas, būtinas interneto svetainei funkcionuoti session_id Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas Įeinant į puslapį Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus ID numeris
  3. Jie skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.
 4. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:
  1. LITAURA.LT naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
   1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.
   2. Efektyvaus su kelionėmis susijusių Paslaugų siūlomų Svetainėje teikimo tikslais. LITAURA.LT rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.
   3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus LITAURA.LT turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą.Aš, sutinku, kad mano Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais. Jeigu nesutinkate, prašome panaikinti varnelę.
  2. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui vilnius@litaura.lt.
  3. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.
 5. PASKYROS
  1. LITAURA.LT Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes LITAURA.LT yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra LITAURA.LT Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos LITAURA.LT taikytinos taisyklės.
  2. LITAURA.LT turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
   1. „Atostogos prasideda čia“ (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook);
 6. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
  1. LITAURA.LT informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
   1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
   2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis LITAURA.LT pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
   3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
   4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
  2. Užsakant Svetainėje siūlomas Paslaugas, priklausomai nuo konkrečių Paslaugų pobūdžio ir į kokią šalį ketinama vykti, Asmens duomenys gali būti teikiami į užsienio valstybes Paslaugų tiekėjams.
  3. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.
 7. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS
  1. Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę LITAURA.LT rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą LITAURA.LT rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. LITAURA.LT iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad LITAURA.LT turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.
  2. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis LITAURA.LT surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į LITAURA.LT el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje.
  3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į LITAURA.LT elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo Asmens duomenis patvirtinančius dokumentus.
  4. LITAURA.LT Asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.
  5. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis LITAURA.LT turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu LITAURA.LT yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu LITAURA.LT yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.
  6. Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į LITAURA.LT el. paštu vilnius@litaura.lt.
 8. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  1. LITAURA.LT užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.
  3. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti LITAURA.LT.
 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2016 m. liepos 1 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.